• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a tight corner
  nơi nguy hiểm

  Xem thêm corner

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X