• Kỹ thuật chung

  địa chỉ riêng
  địa chỉ trực tiếp
  địa chỉ tuyệt đối

  Giải thích VN: Còn gọi là địa chỉ trực tiếp. Trong một chương trình, đây là việc định rõ một vị trí bộ nhớ bằng chính địa chỉ của nó chứ không phải dùng một biểu thức để tính toán ra địa chỉ đó.

  Kinh tế

  địa chỉ tuyệt đối (máy tính)

  Xây dựng

  địa chỉ tuyệt đối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X