• Hóa học & vật liệu

  dây chuyền hấp thu

  Giải thích EN: A plant for conducting a gas-absorption process. Giải thích VN: Một dây chuyền để dẫn khí trong quy trình hấp thu.

  thiết bị hấp thụ

  Điện lạnh

  hệ (thống) hấp thụ
  hệ thống hấp thụ
  trạm (lạnh) hấp thụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X