• Thông dụng

  Thành Ngữ

  abstract number
  (toán học) số hư

  Xem thêm abstract

  Toán & tin

  số hư

  Kỹ thuật chung

  hư số

  Giải thích VN: Số trừu tượng.

  số trừu tượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X