• /æk,sesi'biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính có thể tới được, tính có thể đến gần được
  Sự dễ bị ảnh hưởng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khả năng truy cập

  Giải thích VN: Là tập hợp số đo khả năng định vị từ một vị trí chi trước. Lệnh ACCESSIBILITY tính toán các giá trị cho khả năng truy cập như một hàm của khoảng cách giữa các vị trí và một thông số phân rã khoảng cách.

  Điện lạnh

  khả năng đến được
  khả năng truy nhập

  Kỹ thuật chung

  có thể vào được, có thể đi (đến) được

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X