• /´oupənnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự mở, tình trạng mở
  Sự không giấu giếm, sự không che đậy; tính chất công khai
  Sự cởi mở, sự thẳng thắn, sự chân thật
  Tính rộng rãi, tính phóng khoáng, tính không thành kiến
  openness life
  sống rộng rãi, không thành kiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X