• /ә,kʌltʃә'reiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiếp nhận và biến đổi văn hoá, sự tiếp biến về văn hoá

  Kinh tế

  sự giao lưu và thẩm thấu văn hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X