• /ə'kju:mjulətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chất đống, chồng chất; tích luỹ được, góp nhặt được
  accumulative evidences
  những chứng cớ chồng chất
  Thích tích luỹ của cải, ham làm giàu (người)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  additive , cumulative

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X