• /'kju:mjulətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tích lũy, dồn lại, chồng chất mãi lên
  cumulative evidence
  chứng cớ luỹ tích


  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lũy tích
  cumulative remainder
  số dư lũy tích
  cumulative sum
  tổng lũy tích
  được tích lũy

  Đo lường & điều khiển

  lũy kế

  Kỹ thuật chung

  dồn
  tích tụ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  decreasing , subtracting

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X