• Thông dụng

  Tính từ
  Có thể đạt được, có thể thực hiện được
  an achievable task
  nhiệm vụ có thể thực hiện được
  achievable results
  kết quả có thể đạt được

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X