• /ˈfizəbəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể thực hành được, có thể thực hiện được, khả thi
  a feasible scheme
  kế hoạch có thể thực hiện được
  land feasible for cultivation
  đất đai có thể cày cấy, trồng trọt được

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cho phép; có thể thực hiện được
  physically feasible
  thực hiện cụ thể được


  Cơ - Điện tử

  (adj) khả thi, thực hiện được

  Hóa học & vật liệu

  thực hiện được

  Xây dựng

  có khả thi

  Kỹ thuật chung

  cho phép
  khả thi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X