• /,ækrou'mætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý) tiêu sắc
  Không màu, không sắc

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  không sắc

  Hóa học & vật liệu

  acrom

  Kỹ thuật chung

  vô sắc

  Địa chất

  tiêu sắc, không nhiễm sắc, acromatic

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X