• BrE /'nju:trəl/
  NAmE /'nu:trəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trung lập
  neutral zone
  khu vực trung lập
  neutral nation
  nước trung lập
  to be (remain) neutral
  đứng trung lập, giữ thái độ trung lập
  (hoá học) trung tính
  (thực vật học), (động vật học) vô tính
  Không có tính chất rõ rệt
  a neutral colour (tint)
  màu không rõ rệt
  (kỹ thuật) ở vị trí số không

  Danh từ

  Nước trung lập; người trung lập
  (kỹ thuật) số không (máy)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trung ho

  Xây dựng

  trung tính

  Cơ - Điện tử

  điểm trung hòa, (adj) trung tính, trung hòa

  Ô tô

  Số 0
  trung tính (hóa)
  vị trí mo

  Y học

  trung hòa, trung tính

  Điện

  dây nớt

  Kỹ thuật chung

  dây nguội
  line-to-neutral voltage
  điện áp dây nóng-dây nguội
  dây trung tính
  floating neutral
  dây trung tính động
  insulated neutral
  dây trung tính cách ly
  neutral system
  hệ thống (dây) trung tính
  trung bình
  chemically neutral
  trung bình hóa học
  neutral depth
  độ sâu trung bình
  neutral ester
  ette trung bình
  trung gian
  Language Neutral
  ngôn ngữ trung gian
  neutral combustion
  đốt cháy trung gian
  neutral position
  vị trí trung gian
  neutral step wedge
  nêm bậc trung gian
  neutral wedge
  nêm trung gian
  vị trí không

  Kinh tế

  nước trung lập
  neutral flag
  cờ nước trung lập
  neutral port
  cảng của nước trung lập
  neutral ship
  tàu bè của nước trung lập
  trung lập
  neutral flag
  cờ nước trung lập
  neutral policy
  chính sách trung lập
  neutral port
  cảng của nước trung lập
  neutral powers
  các cường quốc trung lập
  neutral production and consumption
  sản xuất và tiêu dùng có tính trung lập
  neutral ship
  tàu bè của nước trung lập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X