• /ə,sidifi'kei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) sự axit hoá

  Toán & tin

  hóa chua
  sự hóa acid

  Xây dựng

  sự hóa axit
  sự hóa chua

  Kỹ thuật chung

  sự axit hóa

  Kinh tế

  sự axit hóa

  Địa chất

  sự axit hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X