• /əˈkwɪtns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trả nợ, sự trang trải hết nợ nần
  Sự trang trải hết nợ nần
  Biên lai

  Kinh tế

  biên nhận thanh toán nợ
  sự trả nợ
  trả dứt
  trả xong nợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X