• Thông dụng

  Thành Ngữ

  across the board
  toàn diện, trên mọi lĩnh vực

  Xem thêm board

  Kinh tế

  nhất loạt

  Chứng khoán

  Cùng hướng, toàn diện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X