• /ə'krɔs/

  Thông dụng

  Phó từ

  Qua, ngang, ngang qua
  a bird is flying across
  một con chim đang bay ngang qua
  Bắt chéo, chéo nhau, chéo chữ thập
  to stand with legs across
  đứng chéo khoeo
  with arms across
  khoanh tay

  Giới từ

  Qua, ngang, ngang qua
  across the fields
  ngang qua cánh đồng
  Ở bên kia, ở phía bên kia
  the hotel is across the river
  khách sạn ở bên kia sông

  Cấu trúc từ

  to come across
  Xem come
  to get across somebody
  cãi nhau với ai
  to turn across
  Xem turn
  to put it across somebody
  (từ lóng) trả thù ai
  Đánh lừa ai
  Trừng phạt ai, sửa cho ai một trận

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ngang, qua

  Cơ khí & công trình

  ngang qua

  Kỹ thuật chung

  ngang
  qua

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X