• Thông dụng

    Phó từ
    Vô cùng, vô tận, không giới hạn, mãi mãi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X