• /kən'tinjuəsli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Liên tục, liên tiếp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một cách liên tục
  deformation-free continuously
  continum không biến dạng
  indecomposablr continuously
  continum không phân tích được
  irreducible continuously
  continum không khả quy
  linear continuously
  continum tuyến tính
  locally connected continuously
  continum liên thông địa phương
  rigid continuously
  continum cứng
  snake-like continuously
  continum hình cây
  tree-like continuously
  continum ba cực
  webless continuously
  continum không thành mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X