• /´ædəm/

  Thông dụng

  Danh từ
  A-dam (con người đầu tiên, thuỷ tổ loài người)
  Adam's ale (wine)
  Nước, nước lã
  Adam's apple: yết hầu
  (giải phẫu) trái cổ
  not to know someone from Adam
  không biết mặt mũi như thế nào
  the old Adam
  tình trạng già yếu quá rồi (của người)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X