• /ə'dju:/

  Thông dụng

  Thán từ

  Từ biệt!; vĩnh biệt!

  Danh từ

  Lời chào từ biệt; lời chào vĩnh biệt
  to make (take) one's adieu
  chào từ biệt


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  adios , cong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X