• (đổi hướng từ Adsorbing)
  /əd´sɔ:b/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (hoá học) hút bám

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Y học

  hút bám, hấp phụ

  Kỹ thuật chung

  hút bám
  ngoại hấp
  adsorb water
  nước ngoại hấp
  hấp phụ
  hấp thụ

  Kinh tế

  hấp thụ

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  hút bám, hấp thụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X