• /´ædvə¸taizə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người báo cho biết trước
  Người quảng cáo; báo đăng quảng cáo; tờ quảng cáo, nhà quảng cáo, đơn vị quảng cáo

  Hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X