• /´ædvə¸taiziη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quảng cáo, nghề quảng cáo
  he works in advertising
  anh ta làm nghề quảng cáo
  alcohol advertising is strictly prohibited
  quảng cáo rượu thì bị cấm nghiêm ngặt

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hoạt động quảng cáo
  regulate advertising activities
  hoạt động quảng cáo quy phạm
  nghề quảng cáo
  quảng cáo học
  sự quảng cáo
  brand advertising
  sự quảng cáo nhãn hiệu
  co-op advertising
  sự quảng cáo hợp tác
  comparative advertising
  sự quảng cáo so sánh
  consumer advertising
  sự quảng cáo hàng tiêu dùng
  deceitful advertising
  sự quảng cáo lừa dối
  keyed advertising
  sự quảng cáo có lập mã
  misleading advertising
  sự quảng cáo láo
  motion-picture advertising
  sự quảng cáo bằng điện ảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X