• Giao thông & vận tải

  sau kỳ hạn

  Kinh tế

  thanh toán...ngay kể từ ngày hôm nay
  thanh toán...ngay từ sau ngày ký phát (hối phiếu)
  từ sau ngày ký phát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X