• /´eidʒiη/

  Thông dụng

  Cách viết khác aging

  Danh từ

  Sự hoá già
  Người cao tuổi

  =====Viet Nam Committee on Ageing=====: Ủy ban Quốc gia về Nguồi cao tuổi Việt Nam

  Chuyên ngành

  Ô tô

  sự già hóa

  Thực phẩm

  sự làm cho chín

  Điện lạnh

  sự ổn định hóa (của nam châm, tụ máy đo vv)

  Điện

  việc lão hóa
  artificial ageing
  việc lão hóa nhân tạo

  Kỹ thuật chung

  hóa già
  lão hóa
  sự hóa già
  sự lão hóa

  Địa chất

  sự hóa già

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X