• /a:ti'fi∫l/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhân tạo
  artificial silk
  lụa nhân tạo
  artificial respiration
  hô hấp nhân tạo
  artificial insemination
  thụ tinh nhân tạo
  artificial intelligence
  trí tuệ nhân tạo
  Không tự nhiên, giả tạo; giả
  artificial flowers
  hoa giả
  artificial smile
  nụ cười giả tạo

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nhân tạo; giả tạo

  Y học

  thụ tinh nhân tạo
  artificial insemination
  sự thụ tinh nhân tạo

  Kỹ thuật chung

  nhân tạo
  AI (artificialintelligence)
  trí khôn nhân tạo
  AI (artificialintelligence)
  trí tuệ nhân tạo
  AIA (artificialintelligence application)
  ứng dụng trí tuệ nhân tạo
  alife (artificiallife)
  đời sống nhân tạo
  alife (artificiallife)
  sự sống nhân tạo
  American Association for Artificial Intelligence (AAAI)
  Hiệp hội trí tuệ nhân tạo Hoa kỳ
  ANN (artificialneural network)
  mạng thần kinh nhân tạo
  ANN (artificialneural network)
  mạng trí tuệ nhân tạo
  artificial abutment
  mố bờ nhân tạo
  artificial ageing
  già hóa nhân tạo
  artificial ageing
  sự hóa già nhân tạo
  artificial ageing
  sự lão hóa nhân tạo
  artificial ageing
  việc lão hóa nhân tạo
  artificial aggregate
  cốt liệu nhân tạo
  artificial alimentation
  nuôi dưỡng nhân tạo
  artificial and processed aggregate
  cốt liệu nhân tạo có gia công
  artificial anhydrite
  thạch cao khan nhân tạo
  artificial anus
  hậu môn nhân tạo
  artificial asphalt
  nhựa đường nhân tạo
  artificial asphalt
  atphan nhân tạo
  artificial asphalt
  atfan nhân tạo
  artificial atmosphere
  khí hậu nhân tạo
  artificial atmosphere
  không khí nhân tạo
  artificial atmosphere
  atmosphe nhân tạo
  artificial atmosphere
  môi trường khí nhân tạo
  artificial atmosphere generator
  buồng khí hậu nhân tạo
  artificial atom
  nguyên tử nhân tạo
  artificial balancing line
  đường dây cân bằng nhân tạo
  artificial base course
  nền nhân tạo
  artificial bitumen
  bitum nhân tạo
  artificial boiled oil
  dầu trùng hợp nhân tạo
  artificial boiled oil
  sơn dầu nhân tạo
  artificial brain
  bộ não nhân tạo
  artificial brain
  óc nhân tạo
  artificial climate
  khí hậu nhân tạo
  artificial climate
  atmosphe nhân tạo
  artificial climate
  môi trường khí nhân tạo
  artificial comet
  sao chổi nhân tạo
  artificial cooling
  làm lạnh nhân tạo
  artificial cooling
  sự làm lạnh nhân tạo
  artificial cooling
  sự làm nguội nhân tạo
  artificial dispersal
  sự phân tán nhân tạo
  artificial dispersing waveform
  dạng sóng phân tán nhân tạo
  artificial dispersing waveform
  dạng sóng tiêu tán nhân tạo
  artificial dispersing waveform
  tín hiệu phân tán nhân tạo
  artificial dispersing waveform
  tín hiệu tiêu tán nhân tạo
  artificial drainage
  sự tiêu nước nhân tạo
  artificial drying
  sự phơi khô nhân tạo
  artificial drying
  sự sấy nhân tạo
  artificial ear
  tái nhân tạo
  artificial echo
  tín đội nhân tạo
  artificial environment
  môi trường nhân tạo
  artificial gas
  khí nhân tạo
  artificial graphite
  grafit nhân tạo
  artificial gravity
  trọng lượng nhân tạo
  artificial ground
  đất nhân tạo
  artificial harbour
  cảng nhân tạo
  artificial hypothermia
  giảm thân nhiệt nhân tạo
  artificial hypothermia
  nước đá nhân tạo
  artificial hypothermia
  rút nhiệt nhân tạo
  artificial ice
  nước đá nhân tạo
  artificial ice
  sân trượt băng nhân tạo
  artificial ice rink
  sân trượt băng nhân tạo
  artificial ice-ring
  sân trượt băng nhân tạo
  artificial illumination
  sự chiếu sáng nhân tạo
  artificial insemination
  sự thụ tinh nhân tạo
  Artificial Intelligence (AI)
  trí tuệ nhân tạo
  artificial intelligence (AI)
  trí tuệ nhân tạo-AI
  artificial intelligence application (AIA)
  ứng dụng trí tuệ nhân tạo
  artificial intelligence-AI
  trí khôn nhân tạo (AI)
  artificial intelligence-AI
  trí tuệ nhân tạo
  artificial kidney (dialyser)
  thận nhân tạo (máy thẩm tích)
  artificial labor
  sinh phải can thiệp, sinh nhân tạo
  artificial lake
  hồ nhân tạo
  artificial language
  ngôn ngữ nhân tạo
  artificial leather
  da nhân tạo
  Artificial Life
  đời sống nhân tạo
  artificial lift
  sự nâng nhân tạo
  artificial light
  ánh sáng nhân tạo
  artificial lighting
  chiếu sáng nhân tạo
  artificial lighting
  sự chiếu sáng nhân tạo
  artificial line
  đường truyền nhân tạo
  artificial line duct
  ống dẫn đường truyền nhân tạo
  artificial line matching
  đường hơi nhân tạo
  artificial load
  tải nhân tạo
  artificial loading
  phụ tải nhân tạo
  artificial lung
  phổi nhân tạo
  artificial magnet
  nam châm nhân tạo
  artificial magnets
  nam châm nhân tạo
  artificial marble
  đá hoa nhân tạo
  artificial massif
  khối núi nhân tạo
  artificial matching line
  đường nối nhân tạo
  artificial monument
  mốc nhân tạo
  artificial mouth
  miệng nhân tạo
  artificial navigable waterway
  đường thủy nhân tạo
  artificial neural network
  mạng thần kinh nhân tạo
  artificial neural network
  mạng trí tuệ nhân tạo
  artificial neutral
  trung tính nhân tạo
  artificial neutral point
  điểm trung tính nhân tạo
  artificial nourishment
  quá trình bồi bãi biển nhân tạo
  artificial pollution test
  thử ô nhiễm nhân tạo
  artificial reality
  thực tế nhân tạo
  artificial recharge
  nạp nhân tạo
  artificial recharge
  sự cấp nước nhân tạo
  artificial refrigeration
  làm lạnh nhân tạo
  artificial refrigeration
  sự làm lạnh nhân tạo
  artificial resin
  nhựa nhân tạo
  artificial respiration
  hô hấp nhân tạo
  artificial sample
  mẫu nhân tạo
  artificial sand
  cát nhân tạo
  artificial sand tone
  sa thạch nhân tạo
  artificial satellite
  vệ tinh nhân tạo
  artificial sea water
  nước biển nhân tạo
  artificial seasoning
  sự sấy nhân tạo
  artificial selected
  sự chọn nhân tạo
  artificial selection
  chọn nhân tạo
  artificial selection
  sự chọn lọc nhân tạo
  artificial selection
  sự chọn nhân tạo
  artificial silk
  tơ nhân tạo
  artificial sill on river bed
  ngưỡng nhân tạo ở lòng sông
  artificial skating rink
  sân trượt băng nhân tạo
  artificial sky
  bầu trời nhân tạo
  artificial snow
  tuyết nhân tạo
  artificial soil
  đất nhân tạo
  artificial source
  nguồn nhân tạo
  artificial stone
  đá nhân tạo
  artificial tetanus
  co cứng cơ nhân tạo
  artificial variable
  biến nhân tạo
  artificial ventilation
  sự thông gió nhân tạo
  Distributed Artificial Intelligence (DAI)
  trí thông minh nhân tạo phân bố
  duplex artificial line
  đường song công nhân tạo
  European Conference on Artificial Intelligence (ECAI)
  Hội nghị về trí tuệ nhân tạo của châu Âu
  Image Analysis Systems and Artificial Intelligence (IASAI)
  hệ thống phân tích hình ảnh và trí tuệ nhân tạo
  lunar artificial satellite
  vệ tinh nhân tạo mặt trăng
  Permanent supplimentary artificial lighting (PSAL)
  chiếu sáng nhân tạo bổ sung thường xuyên
  station for artificial insemination
  trạm thụ tinh nhân tạo
  giả tạo

  Địa chất

  nhân tạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X