• /ə´grɔnəmi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoa học về nông nghiệp, nông học

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nông học
  nông nghiệp

  Kinh tế

  ngành kinh tế nông nghiệp
  nông học
  nông nghiệp
  sự quản lý nông nghiệp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X