• Kỹ thuật chung

  ngôn ngữ thuật toán
  COMmon Algorithmic Language (COMAL)
  ngôn ngữ thuật toán chung
  recursive functional algorithmic language (RFAL)
  ngôn ngữ thuật toán hàm đệ quy
  REFAL (recursivefunctional algorithmic language)
  ngôn ngữ thuật toán hàm đệ quy
  VAL (value-oriented Algorithmic Language)
  ngôn ngữ thuật toán hướng giá trị
  Value-oriented Algorithmic Language (VAL)
  ngôn ngữ thuật toán hướng giá trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X