• /'fʌɳkʃənl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (như) functionary
  (toán học) (thuộc) hàm, (thuộc) hàm số
  a functional equation
  phương trình hàm
  (hoá học) (thuộc) chức

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  hữu dụng
  thiết thực

  Toán & tin

  (thuộc) hàm (số) || phiếm hàm
  convex functional
  phiếm hàm lồi
  domain functional
  phiếm hàm miền
  linear functional
  phiếm hàm tuyến tính
  multilinear functional
  phiếm hàm đa tuyến tính
  recursive functional
  (toán logic ) phiếm hàmđệ quy

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chạy
  hoạt động
  functional capability
  khả năng hoạt động
  functional diagram
  sơ đồ hoạt động
  functional performance
  tính năng hoạt động
  Local Functional Capabilities (LFC)
  các khả năng hoạt động cục bộ
  nhiệm vụ
  hàm
  hàm số
  phiếm hàm
  convex functional
  phiếm hàm lồi
  domain functional
  phiếm hàm miền
  extremum of a functional
  cực trị của phiếm hàm
  linear functional
  phiếm hàm tuyến tính
  minkowski's functional
  phiếm hàm Minkôpxki
  multilinear functional
  phiếm hàm đa tuyến tính
  recursive functional
  phiếm hàm đệ quy
  thao tác
  vận hành
  functional insulation
  sự cách điện vận hành
  functional test
  sự thử nghiệm vận hành

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X