• Thông dụng

  Thành Ngữ

  all cats are grey in the dark (in the night)
  (tục ngữ) tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh

  Xem thêm cat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X