• Thông dụng

  Thành Ngữ

  all told
  tất cả, cả thảy

  Xem thêm tell

  Kinh tế

  toàn bộ lượng chở (ghi trong hợp đồng thuê tàu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X