• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  ngoại lai
  allochtonous deposit
  trầm tích ngoại lai
  allochtonous fold
  nếp uốn ngoại lai
  allochtonous rock
  đá ngoại lai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X