• /dɪˈpɒzɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật gửi, tiền gửi
  money on deposit
  tiền gửi ngân hàng có lãi
  deposit account
  tài khoản tiền gửi, tài khoản ký thác
  Tiền ký quỹ, tiền đặt cọc
  to leave some money as deposit
  để tiền đặt cọc
  Chất lắng, vật lắng
  a thick deposit of mud
  một lớp bùn lắng dầy
  (địa lý,địa chất) khoáng sản; mỏ

  Ngoại động từ

  Gửi (tiền, đồ vật...), ký thác vào ngân hàng
  Ký quỹ, đặt cọc
  Làm lắng đọng
  Đặt
  she deposited her child in the cradle
  chị ta đặt con vào nôi
  Đẻ trứng

  hình thái từ


  Chuyên ngành

  Chứng khoán

  Lưu ký chứng khoán
  1. Saga.vn

  Cơ khí & công trình

  tiền ký quỹ

  Hóa học & vật liệu

  vật lắng

  Ô tô

  chất bám
  phết vào
  tác động vào

  Toán & tin

  tiền ký gửi

  Xây dựng

  hợp đọng
  thân quặng, vỉa
  trữ lượng
  vật trần tích

  Y học

  chất lắng đọng

  Kỹ thuật chung

  bồi đắp
  bồi tích
  detrital deposit
  bồi tích sông
  placer deposit
  khoáng sàng bồi tích
  proluvial deposit
  khoáng sàng bồi tích
  chất kết tủa
  kết tủa
  khoáng sản
  khoáng sàng
  angle of declination on deposit
  góc dốc của khoáng sàng
  coal deposit
  khoáng sàng than
  concealed deposit
  khoáng sàng kín
  fluvioglacial deposit
  khoáng sàng băng thủy
  lode deposit
  khoáng sàng mạch
  mesothermal deposit
  khoáng sàng nhiệt trung bình
  ore deposit
  khoáng sàng quặng
  perimagmatic deposit
  khoáng sàng rìa macma
  placer deposit
  khoáng sàng bồi tích
  primary deposit
  khoáng sàng nguyên sinh
  proluvial deposit
  khoáng sàng bồi tích
  replacement deposit
  khoáng sàng thay thế
  sedimentary deposit
  khoáng sàng trầm tích
  weathering deposit
  khóang sàng phong hóa
  ký thác
  Account, Deposit
  tài khoản ký thác
  deposit account
  tài khoản ký thác
  làm kết tủa
  lắng đọng
  deposit of sediment
  sự lắng đọng phù sa
  deposit of sediment
  sự lắng đọng trầm tích
  lớp bồi tích
  lớp lắng
  slope deposit
  lớp lắng tạo thành dốc
  lớp đọng
  salt deposit
  lớp đọng muối
  lớp phủ
  lớp trầm tích
  beach deposit
  lớp trầm tích bãi biển
  glacial deposit
  lớp trầm tích băng hà
  metal deposit
  lớp trầm tích kim loại
  pelagic deposit
  lớp trầm tích ở biển
  bã tiêu hóa
  muội than
  quét sơn
  sa khoáng
  alluvial deposit
  mỏ sa khoáng
  displaced deposit
  sa khoáng chuyên dời
  grown in place deposit
  trầm tích tại chỗ sa khoáng gốc
  sơn
  sự bồi lấp
  sự đặt cọc
  sự kết tủa
  sự lắng
  deposit of sediment
  sự lắng đọng phù sa
  deposit of sediment
  sự lắng đọng trầm tích
  gummy deposit
  sự lắng thành nhựa
  sự lắng đọng
  deposit of sediment
  sự lắng đọng phù sa
  deposit of sediment
  sự lắng đọng trầm tích
  trầm tích
  abyssal deposit
  trầm tích biển sâu
  allochtonous deposit
  trầm tích ngoại lai
  alluvial deposit
  lớp trầm tích
  alluvial deposit
  trầm tích đất bồi
  alluvial deposit
  trầm tích phù sa
  alluvial deposit
  trầm tích sông
  alluvial flood plain deposit
  trầm tích bãi bồi (do lũ)
  alternating deposit
  trầm tích xen kẽ
  ancient deposit
  trầm tích cổ
  apomagmatic deposit
  trầm tích apomacma
  aqueous deposit
  trầm tích do nước
  asphalt deposit
  trầm tích atphan
  autochthonic deposit
  trầm tích địa phương
  bathyal deposit
  trầm tích biển sâu
  beach deposit
  lớp trầm tích bãi biển
  bedded deposit
  trâm tích phân lớp
  bedded deposit
  trầm tích phân vỉa
  blanket deposit
  trầm tích dạng vỉa
  burnt deposit
  trầm tích bị đốt cháy
  calcareous deposit
  trầm tích vôi
  cement deposit
  trầm tích gắn kết
  channel filling deposit
  trầm tích lấp đầy lòng sông
  coarse deposit
  trầm tích hạt thô
  coastal deposit
  trầm tích bờ
  consolidated deposit
  trầm tích cố kết
  cumulose deposit
  trầm tích tích tụ
  deep sea deposit
  trầm tích biển sâu
  deep water deposit
  trầm tích nước sâu
  deformed deposit
  trầm tích biến dạng
  delta deposit
  trầm tích châu thổ
  deltaic deposit
  trầm tích châu thổ
  deluvial deposit
  trầm tích deluvial
  deposit of sediment
  sự lắng đọng trầm tích
  desert deposit
  trầm tích hoang mạc
  detrital deposit
  trầm tích vụn
  dislocated deposit
  trầm tích biến vị
  downstream deposit
  trầm tích hạ lưu
  drift deposit
  trầm tích băng thủy
  drift deposit
  trầm tích trôi dạt
  dust deposit
  trầm tích bụi
  eluvial ore deposit
  trầm tích quặng eluvi
  eolian deposit
  trầm tích do gió
  estuaric deposit
  trầm tích cửa sông
  eupelagic deposit
  trầm tích biển khơi
  evaporated deposit
  trầm tích bốc hơi
  flanking deposit
  trầm tích sườn
  flood plain deposit
  trầm tích bãi bồi
  fluviatile deposit
  trầm tích sông
  fluvio glacial deposit
  trầm tích băng sông
  fluvio marine deposit
  trầm tích biển sông
  fragmental deposit
  trầm tích mảnh vụn
  glacial deposit
  lớp trầm tích băng hà
  glacio fluvial deposit
  trầm tích băng sông
  grown in place deposit
  trầm tích tại chỗ sa khoáng gốc
  halogenic deposit
  trầm tích muối
  heteromesial deposit
  trầm tích khác môi trường
  heteropical deposit
  trầm tích dị hướng
  heteropical deposit
  trầm tích khác thường
  heteropical deposit
  trầm tích khác tướng
  heterotaxial deposit
  trầm tích khác loại
  homogeneous deposit
  trầm tích đồng nhất
  homotaxial deposit
  trầm tích cùng loại
  homotaxial deposit
  trầm tích khác loại
  hypotaxic deposit
  trầm tích trên mặt
  in place deposit
  trầm tích tại chỗ
  inundation deposit
  trầm tích lũ
  isopical deposit
  trầm tích đồng tướng
  isotopical deposit
  trầm tích đồng vị
  lagoon deposit
  trầm tích vụn
  lagoon deposit
  trầm tích vụng
  lake deposit
  trầm tích hồ
  landus surface deposit
  trầm tích mặt đất
  leptothermal deposit
  trầm tích chọn nhiệt
  lime deposit
  trầm tích vôi
  limestone deposit
  trầm tích đá vôi
  littoral deposit
  trầm tích ven biển
  littoral deposit
  trầm tích ven bờ
  localized marsh deposit
  trầm tích đầm lầy địa phương
  loess deposit
  trầm tích hoàng thổ
  loess deposit
  trầm tích lớt
  marginal deposit
  trầm tích rìa
  mechanically deposit rock
  đá trầm tích cơ học
  mechanically deposit sedimentary rock
  trầm tích vụn kết cơ học
  metal deposit
  lớp trầm tích kim loại
  morainic deposit
  trầm tích sông băng
  near shore marine deposit
  trầm tích biển gần bờ
  old deposit
  trầm tích cũ
  paralic deposit
  trầm tích gần bờ
  pelagic deposit
  lớp trầm tích ở biển
  peneplain deposit
  trầm tích bán bình nguyên
  piedmont deposit
  trầm tích chân núi
  potamogenic deposit
  trầm tích do sông
  potamogenic deposit
  trầm tích sông ngòi
  pyroclastic deposit
  trầm tích vụn núi lửa
  replacement deposit
  trầm tích thay thế
  replacement deposit
  trầm tích trao đổi
  resent deposit
  trầm tích mới
  river deposit
  trầm tích sông
  saline deposit
  trầm tích muối
  sea bottom deposit
  trầm tích đáy biển
  secondary deposit
  trầm tích thứ sinh
  sedimentary deposit
  khoáng sàng trầm tích
  sedimentary deposit
  địa tầng trầm tích
  shallow deposit
  trầm tích nông
  shallow sea deposit
  trầm tích biển nông
  shallow water deposit
  trầm tích nước nóng
  shallow water deposit
  trầm tích nước nông
  sheet deposit
  trầm tích dạng vỉa
  shelf deposit
  trầm tích thềm lục địa
  shell deposit
  trầm tích vỏ sò
  shore deposit
  trầm tích bãi biển
  shore deposit
  trầm tích bờ
  siliceous deposit
  trầm tích silic
  sinter deposit
  trầm tích tup
  sinter deposit
  trầm tích túp
  soft deposit
  trầm tích mềm
  soil deposit
  trầm tích thổ nhưỡng
  solid deposit
  trầm tích bùn cát
  spring deposit
  trầm tích suối
  stratified deposit
  trầm tích phân tầng
  stream deposit
  trầm tích do dòng chảy
  stream laid deposit
  trầm tích dòng sông
  superficial deposit
  trầm tích trên mặt
  surfacial deposit
  trầm tích bề mặt
  surfacial deposit
  trầm tích nong
  synchronous deposit
  trầm tích đồng thời
  terrestrial deposit
  trầm tích trên mặt đất
  terrigenous deposit
  trầm tích nguồn lục địa
  thalassic deposit
  trầm tích biển thẳm
  thick-deposit
  trầm tích dày
  tidal mud deposit
  trầm tích triều
  torrential deposit
  trầm tích lũ
  torrential outwash deposit
  trầm tích do rửa trôi
  transported deposit
  trầm tích bị chuyển vận
  unbedded deposit
  trầm tích không thành lớp
  unconsolidated deposit
  trầm tích bỏ rời
  unconsolidated deposit
  trầm tích không cố kết
  upstream deposit
  trầm tích thượng du
  valley fill deposit
  trầm tích thung lũng
  volcanic deposit
  trầm tích núi lửa
  water logged deposit
  trầm tích chứa nước
  weathering deposit
  trầm tích phong hóa
  wind deposit
  trầm tích do gió
  wind deposit
  trầm tích phong thành
  wind deposit
  trầm tích thấm nước
  tài nguyên
  vật trầm tích
  ứng dụng

  Kinh tế

  cận
  đặt cọc
  gửi
  gửi (tiền) ký quỹ
  gửi (tiền) ở ngân hàng
  gửi (tiền, đồ, vật . . .)
  giữ
  sự kết tủa
  tiền bảo chứng
  contract deposit
  tiền bảo chứng hợp đồng
  customer deposit
  tiền bảo chứng của khách hàng
  customer's deposit
  tiền bảo chứng của khách hàng (tại ngân hàng)
  deposit on contracts
  tiền bảo chứng hợp đồng
  deposit paid
  tiền bảo chứng gửi cho người khác
  import deposit
  tiền ký quỹ tiền bảo chứng
  marginal deposit
  tiền bảo chứng (của thư tín dụng)
  pay a deposit [[]] (to...)
  trả tiền bảo chứng
  treatment of crash deposit
  xử lý tiền bảo chứng
  tiền đặt cọc
  advance deposit
  tiền đặt cọc giao trước
  primary deposit
  tiền đặt cọc lúc đầu
  tiền góp
  tiền gửi
  automatic renewable deposit
  tiền gửi có thể ra hạn tự động
  bank deposit
  tiền gửi ngân hàng
  bank deposit creation
  sự tạo ra tiền gửi ngân hàng
  bank of deposit
  ngân hàng tiền gửi
  blocked deposit
  tiền gửi bị ngăn chặn
  blocked deposit
  tiền gửi bị phong tỏa
  breach a deposit/loan
  hoàn trả sớm tiền gửi/ tiền vay
  break a deposit [[]] (to...)
  rút tiền gửi trước kỳ hạn
  break a deposit/ loan
  hoàn trả sớm tiền gửi
  business deposit
  tiền gửi thương nghiệp (tiền gửi kinh doanh)
  buy deposit
  nhận tiền gửi
  call deposit
  tiền gửi không kỳ hạn
  call deposit
  tiền gửi không kỳ hạn (có thể rút bất kỳ lúc nào)
  cash deposit ratio
  tỉ số tiền mặt-tiền gửi của ngân hàng
  cash-deposit ratio
  tỷ số tiền mặt-tiền gửi
  certificate deposit
  tiền gửi chứng khoán
  certificate of deposit
  giấy chứng tiền gửi
  certificate of deposit rollover
  đáo hạn (chuyển hạn) chứng chỉ tiền gửi
  cheque deposit
  tiền gửi chi phiếu
  credit deposit
  số dư tiền gửi
  currency deposit
  tiền gửi không kỳ hạn
  current account sight deposit
  tài khoản tiền gửi không kỳ hạn
  customer's deposit
  tiền gửi của khách hàng
  customs deposit
  tiền gửi của hải quan
  demand deposit
  tiền gửi không kỳ hạn
  deposit account
  tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
  deposit account
  tiền gửi có kỳ hạn
  deposit at notice
  tiền gửi có kỳ hạn
  deposit at notice
  tiền gửi với kỳ hạn báo trước
  deposit bank
  ngân hàng tiền gửi
  deposit book
  sổ tiền gửi
  deposit by foreign correspondents
  tiền gửi của chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  deposit contraction
  sự co hẹp tiền gửi
  deposit creation
  sự tạo lập tiền gửi
  deposit for security
  tiền gửi bảo đảm
  deposit funds
  tiền gửi ngân hàng
  deposit in escrow
  tiền gửi có điều kiện
  deposit in escrow
  tiền gửi ở người thứ ba
  deposit in transit
  tiền gửi đang chở
  deposit in trust
  tiền gửi tin thác
  deposit insurance
  bảo hiểm tiền gửi
  deposit money
  tiền gửi ngân hàng
  deposit multiplier
  số nhân tiền gửi
  deposit of debtor
  tiền gửi của con nợ
  deposit pass book
  sổ tiền gửi nhâng hàng
  deposit payable on demand
  tiền gửi không kỳ hạn
  deposit placed with outside organization
  tiền gửi bên ngoài
  Deposit Protection
  quỹ đảm bảo tiền gửi (ở Anh)
  deposit receipt
  biên lai tiền gửi
  deposit slip
  biên lai tiền gửi
  deposit taker
  người nhận tiền gửi
  deposit taking company
  công ty nhận tiền gửi
  deposit-taking institution
  tổ chức nhận tiền gửi
  derivative deposit
  tiền gửi có tính cưỡng chế
  derivative deposit
  tiền gửi phái sinh
  derived deposit
  tiền gửi phát sinh
  designated deposit
  tiền gửi chỉ định
  dollar certificate of deposit
  giấy chứng nhận tiền gửi đô la
  escrow deposit
  tiền gửi đại lý
  Euro-certificate of deposit
  chứng chỉ tiền gửi Châu Âu
  Eurodollar certificate of deposit
  chứng chỉ tiền gửi đô la Châu Âu
  fixed deposit
  tiền gửi kỳ hạn
  foreign currency deposit
  tiền gửi ngoại tệ
  general deposit
  tiền gửi thông thường
  interbank deposit
  tiền gửi liên ngân hàng
  jumbo certificate of deposit
  chứng chỉ tiền gửi có mệnh giá lớn
  licensed deposit takers
  những tổ chức được phép nhận tiền gửi
  liquid deposit
  tiền gửi lưu động
  memorandum of deposit
  giấy chứng nhận tiền gửi
  memorandum of deposit
  phiếu tiền gửi
  negotiable certificate of deposit
  giấy chứng tiền gửi lưu thông
  negotiable certificate of deposit
  phiếu tiền gửi lưu thông
  nominal deposit
  tiền gửi danh nghĩa
  non-personal time deposit
  tiền gửi có kì hạn của pháp nhân
  offshore deposit
  tiền gửi ở nước ngoài
  on deposit (money)
  tiền gửi ngân hàng
  pledged deposit
  tiền gửi bảo chứng
  preferential interest deposit
  tiền gửi có lãi suất ưu đãi
  premium deposit
  tiền gửi bảo hiểm
  public deposit
  tiền gửi của chính phủ
  quantity of bank deposit
  số lượng tiền gửi ngân hàng
  real cost of deposit
  giá (lãi suất) thực sự của tiền gửi
  retail deposit
  tiền gửi cá nhân
  SDR-linked deposit
  Tiền gửi bằng SDR
  short deposit
  tồn khoản, tiền gửi ngắn hạn
  sight deposit
  tiền gửi không kỳ hạn
  simple deposit multiplier
  số nhân tiền gửi đơn
  special deposit reserve
  dự trữ tiền gửi chuyên dùng
  specific deposit
  tiền gửi đặc biệt
  stock deposit
  tiền gửi chứng khoán
  temporary deposit
  tiền gửi tạm thời
  term deposit
  tiền gửi có kỳ hạn
  term deposit
  tiền gửi định kỳ
  time deposit
  tiền gửi kỳ hạn
  transferable deposit
  tiền gửi có thể chuyển nhượng được
  treasury deposit
  tiền gửi kho bạc
  treasury deposit receipt
  biên lai tiền gửi kho bạc
  unclaimed deposit
  tiền gửi không có người lãnh
  undated deposit
  tiền gửi không định kì
  undated deposit
  tiền gửi không định kỳ
  tiền gửi (ngân hàng)
  bank deposit creation
  sự tạo ra tiền gửi ngân hàng
  quantity of bank deposit
  số lượng tiền gửi ngân hàng
  tiền gửi để bảo đảm
  tiền gửi ngân hàng
  bank deposit creation
  sự tạo ra tiền gửi ngân hàng
  quantity of bank deposit
  số lượng tiền gửi ngân hàng
  tiền ký quỹ
  advance deposit
  tiền ký quỹ nộp trước
  deposit receipt
  biên lai tiền ký quỹ
  general average deposit
  tiền ký quỹ tổn thất chung
  import deposit
  tiền ký quỹ nhập khẩu
  import deposit
  tiền ký quỹ tiền bảo chứng
  prior import deposit
  tiền ký quỹ nhập khẩu thu trước
  tiền thế chân
  tiền trả lần đầu
  vật gửi

  Địa chất

  chất lắng, chất kết tủa, mỏ, khoáng sàng, trầm tích, tiền đặt cọc, tiền ký quỹ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X