• /ə´ləud/

  Toán & tin

  được thừa nhận

  Kỹ thuật chung

  được phép
  allowed band
  dải được phép
  allowed band
  vùng được phép
  allowed energy band
  vùng năng lượng được phép
  Transfer Allowed (TA)
  được phép chuyển giao
  Transfer Allowed Control (TAC)
  kiểm soát được phép đối với việc chuyển giao
  Transfer-Prohibited and Transfer-Allowed Messages
  các tín hiệu cấm chuyển tải và được phép chuyển tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X