• /ə´lu:fnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự tách ra
  Thái độ tách rời, thái độ xa lánh, thái độ cách biệt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X