• /'distəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoảng cách, tầm xa
  beyond striking distance
  quá tầm với tay đánh được
  beyond listening distance
  quá tầm nghe thấy được
  within striking distance
  trong tầm tay đánh được
  within listening distance
  trong tầm nghe thấy được
  Khoảng (thời gian)
  at this distance of time
  vào khoảng thời gian đó
  the distance between two events
  khoảng thời gian giữa hai sự việc
  Quãng đường; (thể dục,thể thao) quãng đường chạy đua (dài 240 iat)
  to go part of the distance on foot
  đi bộ một phần quãng đường
  to hit the distance
  (thể dục,thể thao) chạy đua một quãng đường
  Nơi xa, đằng xa, phía xa
  in the distance
  ở đằng xa
  from the distance
  từ đằng xa
  Thái độ cách biệt, thái độ xa cách; sự cách biệt, sự xa cách
  to keep one's distance
  giữ thái độ cách biệt
  to keep someone at a distance
  không cho ai lại gần; giữ thái độ xa cách đối với ai
  (hội họa) cảnh xa (của một bức hoạ)
  (âm nhạc) khoảng cách (giữa hai nốt)

  Ngoại động từ

  Để ở xa, đặt ở xa
  Làm xa ra; làm dường như ở xa
  Bỏ xa (trong cuộc chạy đua, cuộc thi...)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cự ly, khoảng cách, quãng đường

  Xây dựng

  tầm nhìn (đường)

  Kỹ thuật chung

  khoảng cách
  accelerated-stop distance
  khoảng cách dừng tăng tốc
  acceleration distance
  khoảng cách tăng tốc
  administrative distance
  khoảng (cách) quản trị
  angular distance
  khoảng cách góc
  apparent distance
  khoảng cách (bề ngoài, biểu kiến)
  apparent distance
  khoảng cách biểu kiến
  automatic direct distance dialing system (ADDDS)
  hệ quay số khoảng cách trực tiếp tự động
  backscatter distance
  khoảng cách khuếch tán ngược
  bearing distance
  khoảng cách giữa 2 trụ
  brake lag distance
  khoảng cách tác dụng hãm
  braking distance
  khoảng cách hãm
  braking distance
  khoảng cách hãm xe
  cartographic distance
  khoảng cách trên bản đồ
  center distance (CD)
  khoảng cách tâm (trục)
  center of mean distance
  tâm khoảng cách trung bình
  center to center distance
  khoảng cách tâm đến tâm
  centre distance (CD)
  khoảng cách tâm (trục)
  centre, center distance
  khoảng cách pha
  changeover distance
  khoảng cách chuyển hướng
  clear distance
  khoảng cách mép trong
  clear distance
  khoảng cách thoáng
  coordination distance
  khoảng cách điều hợp
  coordination distance
  khoảng cách liên hợp
  coupling distance
  khoảng cách nối kết
  creepage distance
  khoảng cách rò
  cut-off distance
  khoảng cách cắt
  cut-off distance
  khoảng cách ngắt
  distance (betweenlines of rivets)
  khoảng cách giữa các hàng đinh tán
  distance (protection) relay
  rơle (bảo vệ) khoảng cách
  distance axiom
  tiên đề khoảng cách
  distance between axles
  khoảng cách giữa các trục
  distance between centers
  khoảng cách giữa các tâm
  distance between centres
  khoảng cách giữa các tâm
  distance between exes
  khoảng cách giữa các trục
  distance between lines (planes, points)
  khoảng cách giữa hai đường thẳng
  distance between sleepers
  khoảng cách tà vẹt
  distance between ties
  khoảng cách tà vẹt
  distance bolt
  bulông giữ khoảng cách
  distance braking
  tính toán khoảng cách
  distance calculation
  tính toán khoảng cách
  distance center to center of [[]]. [[]]. [[]].
  khoảng cách từ tâm đến tâm của ...
  distance covered
  khoảng cách đã đi
  distance distortion
  sự sai khoảng cách
  distance from a point to a set
  khoảng cách từ một điểm tới một tập hợp
  distance from source
  khoảng cách từ nguồn
  distance function
  hàm khoảng cách
  distance indicator
  máy chỉ khoảng cách
  distance insensitive
  không nhạy khoảng cách
  distance mark
  dấu khoảng cách
  distance measurement
  đo khoảng cách
  distance measurement
  sự đo khoảng cách
  distance measuring equipment
  thiết bị đo khoảng cách
  Distance Measuring Equipment (DME)
  thiết bị đo khoảng cách
  distance meter
  máy đo khoảng cách
  distance modulus
  môđun khoảng cách
  distance modulus
  suất khoảng cách
  distance of two sets
  khoảng cách giữa hai tập hợp
  distance protection
  bảo vệ khoảng cách
  distance relay
  rơle khoảng cách
  distance resolution
  khoảng cách tối thiểu
  Distance Root Mean Square (DRMS)
  trung bình toàn phương khoảng cách
  distance scale
  thang khoảng cách
  distance sensitive
  nhạy khoảng cách
  distance sensitive
  phụ thuộc khoảng cách
  distance tester
  máy đo khoảng cách
  Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)
  giao thức định tuyến phát đa phương theo vectơ khoảng cách
  distance vector protocol
  giao thức vectơ khoảng cách
  Distance, Stopping or Braking
  khoảng cach hãm
  distance-velocity lag
  độ trễ khoảng cách-vận tốc
  driver stopping distance
  khoảng cách dừng xe
  edge distance
  khoảng cách tới biên
  edge distance
  khoảng cách tới mép
  edge distance (magneto)
  khoảng cách biến từ (của magneto)
  effective distance
  khoảng cách tương đương
  effective distance through rain
  khoảng cách có ích của đường mưa
  electrical distance
  khoảng cách điện
  end distance
  khoảng cách ở biên
  Extended Distance Feature (XDF)
  đặc tính mở rộng khoảng cách
  fire prevention distance
  khoảng cách phòng cháy
  focal distance (fromthe center)
  khoảng cách trung tâm (tính từ tâm)
  Frequency Distance (FD)
  khoảng cách tần số
  full braking distance
  khoảng cách hãm thường
  geodesic distance
  khoảng cách trắc địa
  gliding distance
  khoảng cách lướt
  ground distance
  khoảng cách nằm ngang
  ground distance
  khoảng cách tại thực địa
  hailing distance
  khoảng cách (cuộc) gọi
  hamming distance
  khoảng cách báo hiệu
  Hamming distance
  khoảng cách Hamming
  hearing distance
  khoảng cách nghe thấy
  horizontal correlation distance
  khoảng cách tương quan nằm ngang
  horizontal distance
  khoảng cách nằm ngang
  hyperbolic distance
  hàm khoảng cách hypebon
  inclined distance
  khoảng cách do nghiêng
  infinite distance
  khoảng cách vô tận
  infinitely small distance
  khoảng cách vô cùng bé
  infinitive distance
  khoảng cách vô tận
  inhabited building distance
  khoảng cách an toàn của tòa nhà
  insulation distance
  khoảng cách cách điện
  interionic distance
  khoảng cách liên iôn
  interocular distance
  khoảng cách đồng tử
  landing distance
  khoảng cách hạ cánh
  landing distance available
  khoảng cách hạ cánh khả dụng
  LDM (limited-distance modem)
  môđem có khoảng cách giới hạn
  least distance of distinct vision
  khoảng cách thấy rõ ngắn nhất
  legibility distance
  khoảng cách đọc được
  line-of-sight distance
  khoảng cách theo đường ngầm
  logarithm of radial distance
  lôgarit khoảng cách xuyên tâm
  map distance
  khoảng cách trên bản đồ
  maximum co-ordination distance
  khoảng cách điều hợp tối đa
  maximum co-ordination distance
  khoảng cách liên hợp tối đa
  mean-square-average distance
  khoảng cách quân phương
  minimum distance code
  mã có khoảng cách tối thiểu
  minimum-distance code
  mã khoảng cách tối thiểu
  near-distance field strengths
  có khoảng cách ngắn
  noise level lowering distance
  khoảng cách li chống ồn
  object distance
  khoảng cách đến mục tiêu
  optical measurement of distance
  việc đo khoảng cách bằng quang học
  out to out distance
  khoảng cách giữa các điểm biên
  polar distance
  khoảng cách (tới) cực
  polar distance
  khoảng cách cực
  presignaling distance
  khoảng cách báo hiệu trước
  presignaling distance
  khoảng cách cảnh báo
  presignalling distance
  khoảng cách báo hiệu trước
  presignalling distance
  khoảng cách cảnh báo
  projection distance
  khoảng cách chiếu hình
  radial distance
  khoảng cách theo bán kính
  reduced distance
  khoảng cách qui giảm
  reference distance
  khoảng cách góc
  safety braking distance
  khoảng cách hãm an toàn
  safety distance
  khoảng cách an toàn
  shooting distance
  khoảng cách chụp ảnh
  short distance problem
  bài toán khoảng cách ngắn nhất
  short distance transmission circuit
  mạch truyền dẫn khoảng cách ngắn
  shot detector distance
  khoảng cách máy báo nổ
  shot detector distance
  khoảng cách máy tách sóng nổ
  shot point distance
  khoảng cách điểm nổ
  sight distance
  khoảng cách ngắm
  sight distance
  khoảng cách nhìn
  sight distance
  khoảng cách nhìn thấy được
  signaling distance
  khoảng cách báo tín hiệu
  signaling distance
  khoảng cách đánh tín hiệu
  skidding distance
  khoảng cách trượt
  skip distance
  khoảng cách bước nhảy
  slant distance
  khoảng cách nghiêng
  slant distance
  khoảng cách xiên
  sparking distance
  khoảng cách (thời gian) nổ mìn
  sparking distance
  khoảng cách đánh lửa
  stadia distance
  khoảng cách (đến) mia
  stopping distance
  khoảng cách hãm
  stopping distance
  khoảng cách phanh (quãng đường)
  time-distance curve
  đường thời gian-khoảng cách
  tooth distance
  khoảng cách răng
  transmission distance
  khoảng cách truyền
  true distance
  khoảng cách thực
  unit distance traveled
  đơn vị khoảng cách đi được
  usable distance (ofa fiber)
  khoảng cách có thể dùng được (của cáp truyền)
  vehicle stopping distance
  khoảng cách dừng xe
  vertical drop distance
  khoảng cách thẳng đứng
  visibility distance
  khoảng cách nhìn xa
  warning distance
  khoảng cách báo hiệu trước
  warning distance
  khoảng cách cảnh báo
  working distance
  khoảng cách làm việc
  working distance
  khoảng cách vật-vật kính
  Y distance
  khoảng cách theo trục Y
  zenith distance
  khoảng cách thiên đỉnh
  khoảng
  accelerated-stop distance
  khoảng cách dừng tăng tốc
  acceleration distance
  khoảng cách tăng tốc
  administrative distance
  khoảng (cách) quản trị
  angular distance
  khoảng cách góc
  apparent distance
  khoảng cách (bề ngoài, biểu kiến)
  apparent distance
  khoảng cách biểu kiến
  automatic direct distance dialing system (ADDDS)
  hệ quay số khoảng cách trực tiếp tự động
  backscatter distance
  khoảng cách khuếch tán ngược
  bearing distance
  khoảng cách giữa 2 trụ
  brake lag distance
  khoảng cách tác dụng hãm
  braking distance
  khoảng cách hãm
  braking distance
  khoảng cách hãm xe
  braking distance
  khoảng hãm
  break distance
  khoảng đánh thủng
  cartographic distance
  khoảng cách trên bản đồ
  center distance (CD)
  khoảng cách tâm (trục)
  center of mean distance
  tâm khoảng cách trung bình
  center to center distance
  khoảng cách tâm đến tâm
  centre distance (CD)
  khoảng cách tâm (trục)
  centre, center distance
  khoảng cách pha
  changeover distance
  khoảng cách chuyển hướng
  clear distance
  khoảng cách mép trong
  clear distance
  khoảng cách thoáng
  coordination distance
  khoảng cách điều hợp
  coordination distance
  khoảng cách liên hợp
  coupling distance
  khoảng cách nối kết
  creepage distance
  khoảng cách rò
  cut-off distance
  khoảng cách cắt
  cut-off distance
  khoảng cách ngắt
  Debye screening distance
  khoảng chắn Debey
  disruptive distance
  khoảng nổ
  distance (betweenlines of rivets)
  khoảng cách giữa các hàng đinh tán
  distance (protection) relay
  rơle (bảo vệ) khoảng cách
  distance , spacing
  khoảng cách
  distance axiom
  tiên đề khoảng cách
  distance between axles
  khoảng cách giữa các trục
  distance between centers
  khoảng cách giữa các tâm
  distance between centres
  khoảng cách giữa các tâm
  distance between exes
  khoảng cách giữa các trục
  distance between lines (planes, points)
  khoảng cách giữa hai đường thẳng
  distance between rails
  khoảng đường ray
  distance between sleepers
  khoảng cách tà vẹt
  distance between ties
  khoảng cách tà vẹt
  distance bolt
  bulông giữ khoảng cách
  distance braking
  tính toán khoảng cách
  distance calculation
  tính toán khoảng cách
  distance center to center of [[]]. [[]]. [[]].
  khoảng cách từ tâm đến tâm của ...
  distance covered
  khoảng cách đã đi
  distance distortion
  sự sai khoảng cách
  distance from a point to a set
  khoảng cách từ một điểm tới một tập hợp
  distance from source
  khoảng cách từ nguồn
  distance function
  hàm khoảng cách
  distance indicator
  máy chỉ khoảng cách
  distance insensitive
  không nhạy khoảng cách
  distance mark
  dấu khoảng cách
  distance measurement
  đo khoảng cách
  distance measurement
  sự đo khoảng cách
  distance measuring equipment
  thiết bị đo khoảng cách
  Distance Measuring Equipment (DME)
  thiết bị đo khoảng cách
  distance meter
  máy đo khoảng cách
  distance modulus
  môđun khoảng cách
  distance modulus
  suất khoảng cách
  distance of two sets
  khoảng cách giữa hai tập hợp
  distance protection
  bảo vệ khoảng cách
  distance relay
  rơle khoảng cách
  distance resolution
  khoảng cách tối thiểu
  Distance Root Mean Square (DRMS)
  trung bình toàn phương khoảng cách
  distance scale
  thang khoảng cách
  distance sensitive
  nhạy khoảng cách
  distance sensitive
  phụ thuộc khoảng cách
  distance tester
  máy đo khoảng cách
  Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)
  giao thức định tuyến phát đa phương theo vectơ khoảng cách
  distance vector protocol
  giao thức vectơ khoảng cách
  Distance, Stopping or Braking
  khoảng cach hãm
  distance-velocity lag
  độ trễ khoảng cách-vận tốc
  driver stopping distance
  khoảng cách dừng xe
  edge distance
  khoảng cách tới biên
  edge distance
  khoảng cách tới mép
  edge distance (magneto)
  khoảng cách biến từ (của magneto)
  effective braking distance
  khoảng hãm hiệu quả
  effective distance
  khoảng cách tương đương
  effective distance through rain
  khoảng cách có ích của đường mưa
  electrical distance
  khoảng cách điện
  end distance
  khoảng cách ở biên
  Extended Distance Feature (XDF)
  đặc tính mở rộng khoảng cách
  fire prevention distance
  khoảng cách phòng cháy
  focal distance (fromthe center)
  khoảng tiêu
  focal distance (fromthe center)
  khoảng cách trung tâm (tính từ tâm)
  Frequency Distance (FD)
  khoảng cách tần số
  fuel distance
  khoảng (chạy) dự trữ
  full braking distance
  khoảng cách hãm thường
  geodesic distance
  khoảng cách trắc địa
  gliding distance
  khoảng cách lướt
  ground distance
  khoảng cách nằm ngang
  ground distance
  khoảng cách tại thực địa
  gust gradient distance
  khoảng građient gió giật
  hailing distance
  khoảng cách (cuộc) gọi
  hamming distance
  khoảng cách báo hiệu
  Hamming distance
  khoảng cách Hamming
  hearing distance
  khoảng cách nghe thấy
  horizontal correlation distance
  khoảng cách tương quan nằm ngang
  horizontal distance
  khoảng cách nằm ngang
  hyperbolic distance
  hàm khoảng cách hypebon
  inclined distance
  khoảng cách do nghiêng
  infinite distance
  khoảng cách vô tận
  infinitely small distance
  khoảng cách vô cùng bé
  infinitive distance
  khoảng cách vô tận
  inhabited building distance
  khoảng cách an toàn của tòa nhà
  insulation distance
  khoảng cách cách điện
  interionic distance
  khoảng cách liên iôn
  interocular distance
  khoảng cách đồng tử
  landing distance
  khoảng cách hạ cánh
  landing distance available
  khoảng cách hạ cánh khả dụng
  LDM (limited-distance modem)
  môđem có khoảng cách giới hạn
  least distance of distinct vision
  khoảng cách thấy rõ ngắn nhất
  legibility distance
  khoảng cách đọc được
  limited-distance modem (LDM)
  môđem có khoảng giới hạn
  line-of-sight distance
  khoảng cách theo đường ngầm
  logarithm of radial distance
  lôgarit khoảng cách xuyên tâm
  map distance
  khoảng cách trên bản đồ
  maximum co-ordination distance
  khoảng cách điều hợp tối đa
  maximum co-ordination distance
  khoảng cách liên hợp tối đa
  mean-square-average distance
  khoảng cách quân phương
  minimum distance code
  mã có khoảng cách tối thiểu
  minimum-distance code
  mã khoảng cách tối thiểu
  near-distance field strengths
  có khoảng cách ngắn
  noise level lowering distance
  khoảng cách li chống ồn
  object distance
  khoảng cách đến mục tiêu
  optical measurement of distance
  việc đo khoảng cách bằng quang học
  out to out distance
  khoảng cách giữa các điểm biên
  polar distance
  khoảng cách (tới) cực
  polar distance
  khoảng cách cực
  presignaling distance
  khoảng cách báo hiệu trước
  presignaling distance
  khoảng cách cảnh báo
  presignalling distance
  khoảng cách báo hiệu trước
  presignalling distance
  khoảng cách cảnh báo
  projection distance
  khoảng cách chiếu hình
  radial distance
  khoảng cách theo bán kính
  reduced distance
  khoảng cách qui giảm
  reference distance
  khoảng cách góc
  safety braking distance
  khoảng cách hãm an toàn
  safety distance
  khoảng cách an toàn
  shooting distance
  khoảng cách chụp ảnh
  short distance problem
  bài toán khoảng cách ngắn nhất
  short distance transmission circuit
  mạch truyền dẫn khoảng cách ngắn
  shot detector distance
  khoảng cách máy báo nổ
  shot detector distance
  khoảng cách máy tách sóng nổ
  shot point distance
  khoảng cách điểm nổ
  sight distance
  khoảng nhìn xa
  sight distance
  khoảng cách ngắm
  sight distance
  khoảng cách nhìn
  sight distance
  khoảng cách nhìn thấy được
  sighting distance
  khoảng nhìn xa
  signal distance
  khoảng tín hiệu
  signaling distance
  khoảng cách báo tín hiệu
  signaling distance
  khoảng cách đánh tín hiệu
  skidding distance
  khoảng cách trượt
  skip distance
  khoảng cách bước nhảy
  skip distance
  khoảng nhảy (sóng phản xạ)
  skip distance
  khoảng nhảy cách (truyền sóng qua tầng điện ly)
  skip distance
  khoảng tắt sóng
  slant distance
  khoảng cách nghiêng
  slant distance
  khoảng cách xiên
  spacing, distance
  khoảng cách
  sparking distance
  khoảng cách (thời gian) nổ mìn
  sparking distance
  khoảng cách đánh lửa
  stadia distance
  khoảng cách (đến) mia
  stopping distance
  khoảng cách hãm
  stopping distance
  khoảng cách phanh (quãng đường)
  stopping distance
  khoảng dừng xe
  stopping sight distance
  khoảng hãm an toàn
  takeoff distance available
  khoảng cất cánh khả dụng
  time-distance curve
  đường thời gian-khoảng cách
  tooth distance
  khoảng cách răng
  transmission distance
  khoảng cách truyền
  true distance
  khoảng cách thực
  unit distance traveled
  đơn vị khoảng cách đi được
  usable distance (ofa fiber)
  khoảng cách có thể dùng được (của cáp truyền)
  vehicle stopping distance
  khoảng cách dừng xe
  vertical drop distance
  khoảng cách thẳng đứng
  visibility distance
  khoảng cách nhìn xa
  warning distance
  khoảng cách báo hiệu trước
  warning distance
  khoảng cách cảnh báo
  working distance
  khoảng cách làm việc
  working distance
  khoảng cách vật-vật kính
  Y distance
  khoảng cách theo trục Y
  zenith distance
  khoảng cách thiên đỉnh
  nhịp

  Địa chất

  khoảng cách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X