• /,ælfənju:'merik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Theo chữ cái con số (kiểu sắp xếp)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kiểu chữ số

  Kỹ thuật chung

  chữ số liệu
  chữ-số

  Kinh tế

  gồm chữ và số
  gồm chữ và số (nói về máy tính)
  vừa có chữ vừa có số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X