• Kỹ thuật chung

  hợp kim nhôm
  all aluminium alloy conductor
  dây (cáp điện) toàn hợp kim nhôm
  aluminium alloy conductor steel reinforced
  dây hợp kim nhôm lõi thép
  aluminium alloy plate
  tôn dày hợp kim nhôm
  aluminium alloy sheet
  tôn mỏng hợp kim nhôm
  aluminium conductor aluminium alloy reinforced
  dây nhôm lõi hợp kim nhôm

  Xây dựng

  hợp kim nhôm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X