• /kən'dʌktə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chỉ huy, người chỉ đạo, người điều khiển, người dẫn đường
  the conductor of an orchestra
  người chỉ huy dàn nhạc
  the conductor of an expedition
  người chỉ đạo đoàn thám hiểm
  Người bán vé (xe điện, xe buýt)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người phục vụ hành khách (xe lửa)
  (vật lý) chất dẫn (điện, nhiệt)
  metals are good conductors
  kim loại là những chất dẫn tốt
  (điện học) dây dẫn
  conductor rail
  đường dẫn điện cung ứng điện cho đầu máy xe lửa

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  chất dẫn

  Ô tô

  vật (chất) dẫn điện

  Toán & tin

  (vật lý ) vật dẫn; (đại số ) cái dẫn, iđêan dẫn
  lightning conductor
  thu lôi

  Xây dựng

  vật dẫn (điện)

  Điện

  cáp dẫn
  chất dẫn (điện)
  dây dẫn (điện, nhiệt)

  Kỹ thuật chung

  người chỉ huy
  dây dẫn
  dây dẫn điện

  Giải thích VN: Vật để cho dòng điện chạy qua trong một hệ thống điện.

  electrical conductor seal
  sự hàn kín dây dẫn điện
  flexible conductor
  dây dẫn điện mềm
  negative conductor
  dây dẫn điện âm
  plain conductor
  dây dẫn điện trần
  sector-shaped conductor
  dây dẫn điện hình quạt
  self-damping conductor
  dây dẫn (điện) tự dập dao động
  strained conductor
  sợi dây dẫn điện
  stranded conductor
  dây dẫn điện bện
  stranded conductor
  sợi dây dẫn điện
  vibration resistant conductor
  dây dẫn điện loại chống rung
  điện
  all aluminium alloy conductor
  dây (cáp điện) toàn hợp kim nhôm
  all aluminium conductor
  dây (cáp điện) toàn nhôm
  bare conductor
  dây không bọc (cách điện)
  conductor insulation
  cách điện dây dẫn
  conductor rail
  dẫn điện
  conductor rail
  ray có điện
  conductor rail
  ray dẫn điện
  conductor screen
  màn dẫn điện
  conductor suspension
  giá đỡ dây điện
  conductor wire
  dây dẫn điện
  current conductor
  dây dẫn điện
  current conductor
  vật dẫn điện
  electric conductor
  dây dẫn điện
  electric conductor
  vật dẫn điện
  electrical conductor
  dây điện
  electrical conductor
  dây dẫn điện
  electrical conductor
  vật dẫn điện
  electrical conductor seal
  sự hàn kín dây dẫn điện
  flexible conductor
  dây dẫn điện mềm
  insulated aerial conductor
  dây dẫn ăng ten đã cách điện
  insulated aerial conductor
  dây dẫn ăng ten đã cách điện
  insulated conductor
  dây cách điện
  insulated conductor
  dây dẫn bọc cách điện
  insulated conductor
  dây dẫn cách điện
  lighting conductor
  bộ phóng điện
  lightning conductor
  bộ phóng điện chân không
  metal conductor cable
  kim loại dẫn điện
  negative conductor
  dây dẫn điện âm
  organic conductor
  chất dẫn điện hữu cơ
  organic conductor
  vật dẫn điện hữu cơ
  photo-conductor
  quang dẫn điện
  plain conductor
  dây dẫn điện trần
  sector-shaped conductor
  dây dẫn điện hình quạt
  self-damping conductor
  dây dẫn (điện) tự dập dao động
  semi-conductor
  vật bán dẫn điện
  semi-conductor diodes
  đèn hai cực dẫn điện
  strained conductor
  sợi dây dẫn điện
  stranded conductor
  dây dẫn điện bện
  stranded conductor
  sợi dây dẫn điện
  thick film conductor
  mành dẫn điện dày
  thin film conductor
  màng dẫn điện mỏng
  unilateral conductor
  vật dẫn điện một chiều
  vibration resistant conductor
  dây dẫn điện loại chống rung
  lõi cáp
  bạc dẫn
  vật dẫn
  vật dẫn điện

  Giải thích VN: Vật để cho dòng điện chạy qua trong một hệ thống điện.

  organic conductor
  vật dẫn điện hữu cơ
  unilateral conductor
  vật dẫn điện một chiều

  Địa chất

  người hướng dẫn, người điều khiển, chất dẫn, dây dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X