• (đổi hướng từ Ambuscaded)
  /¸æmbəs´keid/

  Thông dụng

  Động từ

  Phục kích, mai phục

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  trap

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X