• /wei´lei/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .waylaid

  Mai phục, rình, đợi để chặn (nhất là để cướp, để hỏi người đó cái gì)
  the patrol was waylaid by bandits
  đội tuần tra đã bị bọn cướp mai phục


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  allow , forward

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X