• /¸ænə´gɔdʒik/

  Thông dụng

  Cách viết khác anagogical

  Tính từ
  (thuộc) phép giải thích kinh thánh theo nghĩa thần bí

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  mystical , occult , symbolical

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X