• /sim´bɔlikəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác symbolic

  Như symbolic

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ký hiệu
  symbolical method
  phương pháp ký hiệu
  symbolical power
  lũy thừa ký hiệu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X