• (đổi hướng từ Anathematized)
  /ə´næθimə¸taiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác anathematise

  Ngoại động từ

  Rủa, nguyền rủa
  Rút phép thông công, đuổi ra khỏi giáo phái

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  damn , imprecate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X