• /dæm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời nguyền rủa, lời chửi rủa
  chút, tí, ít

  Ngoại động từ

  Chê trách, chỉ trích; kết tội
  to damn someone's character
  chỉ trích tính nết của ai
  to damn someone with feint praise
  làm bộ khen để chỉ trích chê bai
  Chê, la ó (một vở kịch)
  Làm hại, gây nguy hại; làm thất bại
  Đày địa ngục, bắt chịu hình phạt đời đời, đoạ đày
  Nguyền rủa, chửi rủa
  I'll be damned if I know
  (lời thề) tớ mà biết thì tớ cứ chết
  damn him!
  thằng khốn kiếp!, thằng chết tiệt, quỷ tha ma bắt nó đi!
  damn it! damn you! damn your eyes
  đồ trời đánh thánh vật!, quỷ tha ma bắt mày đi!, đồ khốn kiếp!
  damn your impudence!
  liệu hồn cái đồ xấc láo!
  publish and be damned !
  cứ làm rùm beng lên đi, chứ đừng hòng tống tiền tôi!

  Nội động từ

  Nguyền rủa, chửi rủa

  Tính từ

  Chết tiệt; tồi tệ
  where is that damn hammer?
  cây búa chết tiệt ấy đâu rồi?

  Phó từ

  Rất; lắm; quá
  damn good/clever
  rất tốt/khéo léo
  Don't be so damn pessimistic !
  Đừng quá bi quan như thế!
  damn all
  chẳng được chút gì
  I earned damn all in your business
  tôi chẳng kiếm được chút gì trong vụ làm ăn của anh

  Cấu trúc từ

  not to care/give a damn (about somebody/something)
  chẳng màng đến; mặc kệ
  not to be worth a damn
  chẳng đáng nửa đồng, chẳng đáng một trinh

  Hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X