• Thông dụng

  Danh từ

  (sinh học) Glicogen; tinh bột động vật

  Kinh tế

  tinh bột động vật

  Y học

  glicogen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X