• /´ænimə¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hoạt động của động vật; tính động vật, tính thú
  Nhục dục, nhục cảm
  Thuyết cho rằng người là thú

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X