• /¸æni´mæliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính động vật, tính thú
  Giới động vật
  Loài động vật

  Chuyên ngành

  Y học

  thú tính

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X