• /¸ænə´nimiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tình trạng giấu tên; tình trạng nặc danh
  to retain one's anonymity
  giấu tên

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nặc danh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X